Zjazd lokalnych stowarzyszeń geodezyjnych

W dniach 12-14 kwietnia 2019 r. w pięknie położonym górskim ośrodku rekreacyjno-sportowym na górze Kocierz odbyło się spotkanie geodetów – inżynierów miernictwa geodezyjnego  pod hasłem:

“100 lat tradycji stowarzyszeniowej Miernictwa Polskiego – wyzwania współczesności”.

Spotkanie zorganizowane było przez liczne już w całej Polsce Lokalne Stowarzyszenia Geodezyjne. W trakcie zjazdu odbyła się dyskusja o potrzebie ukonstytuowania naszego zawodu, o naszych zawodowych prawach i obowiązkach oraz wymiana zdań i szersza informacja o działającym już Ogólnopolskim Związku Zawodowym Geodetów.

W programie obrad znalazły się m.in. referaty: “W kierunku ustawy o wykonywaniu zawodu geodety – mierniczego przysięgłego” – Władysława Baki, “Racjonalizacja procedur postulowana przez SFGZA” – Wojciecha Jastrzębskiego oraz “Południk Środka Polski” – Mariusza Meus,

Zjazd wzbogaciły prezentacje sprzętu i nowych technologii będących szansą rozwoju branży geodezyjnej.

W obradach zjazdu uczestniczyli członkowie Zarządu NSG.

Zdjęcia z przebiegu zjazdu