Zdjęcia ze spotkania opłatkowego

W drugiej połowie stycznia br. odbyło się geodezyjne spotkanie opłatkowe, którego organizatorem był Zarząd Nowosądeckiego Stowarzyszenia Geodetów. Wszystkim uczestnikom tego spotkania serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie oraz za stworzenie bardzo miłej atmosfery.

Poniżej zamieszczamy trochę wybranych zdjęć ze spotkania.

Jednocześnie już dziś zachęcamy Państwa do śledzenia naszej strony i sprawdzania informacji o kolejnych mających się odbyć wydarzeniach.

Zapraszamy na wycieczkę

Zarząd Nowosądeckiego Stowarzyszenia Geodetów zaprasza wszystkich na wycieczkę objazdową “Wschodnim Szlakiem”, która odbędzie się w dniach 19-21 maja 2023 r. Szczegóły znajdują się na plakacie poniżej. Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie z Wicestarostą Antonim Koszykiem – 17 czerwiec 2019 r.

W dniu 17 czerwca odbyło się spotkanie Zarządu Nowosądeckiego Stowarzyszenia Geodetów z Wicestarostą Antonim Koszykiem. Głównym tematem rozmów były bardzo długie terminy oczekiwania na materiały do zgłoszeń prac geodezyjnych oraz na weryfikację przekazywanej dokumentacji.

Podczas spotkania poruszono również tematy związane z cyfryzacją zasobu geodezyjnego.

Starosta pozytywnie odniósł się do przedstawionych problemów i zadeklarował pomoc w ich rozwiązaniu.

Zjazd lokalnych stowarzyszeń geodezyjnych

W dniach 12-14 kwietnia 2019 r. w pięknie położonym górskim ośrodku rekreacyjno-sportowym na górze Kocierz odbyło się spotkanie geodetów – inżynierów miernictwa geodezyjnego  pod hasłem:

“100 lat tradycji stowarzyszeniowej Miernictwa Polskiego – wyzwania współczesności”.

Spotkanie zorganizowane było przez liczne już w całej Polsce Lokalne Stowarzyszenia Geodezyjne. W trakcie zjazdu odbyła się dyskusja o potrzebie ukonstytuowania naszego zawodu, o naszych zawodowych prawach i obowiązkach oraz wymiana zdań i szersza informacja o działającym już Ogólnopolskim Związku Zawodowym Geodetów.

W programie obrad znalazły się m.in. referaty: “W kierunku ustawy o wykonywaniu zawodu geodety – mierniczego przysięgłego” – Władysława Baki, “Racjonalizacja procedur postulowana przez SFGZA” – Wojciecha Jastrzębskiego oraz “Południk Środka Polski” – Mariusza Meus,

Zjazd wzbogaciły prezentacje sprzętu i nowych technologii będących szansą rozwoju branży geodezyjnej.

W obradach zjazdu uczestniczyli członkowie Zarządu NSG.

Zdjęcia z przebiegu zjazdu

Kolejne szkolenie już za nami!

W dniu 11 września 2018r. w Hotelu Ibis w Nowym Sączu odbyło się szkolenie dotyczące Opracowania i przekazywania wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych w postaci plików GML, baz danych BDOT, GESUT, EGIB. Szkolenie przeprowadził dr inż. Jacek Derwisz – geodeta, programista, kierownik Katedry Geoinformatyki i Kartografii Numerycznej Wyższej Szkoły Inżynieryjno- Ekonomicznej, z siedzibą w Rzeszowie. Organizatorem szkolenia było Nowosądeckie Stowarzyszenie Geodetów. Uczestnikami szkolenia byli w głównej mierze geodeci wykonujący prace geodezyjne jak również geodeci pracujący w Starostwach Powiatowych.

Program szkolenia obejmował cztery bloki tematyczne:

  1. podstawowe pojęcia związane z mapą numeryczną: relacyjna baza danych, relacja, obiekty, klasy, dziedziczenie, geometria i atrybuty opisowe obiektu
  2. bazy BDOT500, GESUT, EGiB: baza BDOT500, zakres informacyjny bazy, baza GESUT, zakres informacyjny powiatowej bazy GESUT, baza EGiB, zakres informacyjny bazy EGiB
  3. wymiana informacji: UML, XSD, XML, GML, budowa pliku gml, zawartość pliku gml
  4. prezentacja autorskiej aplikacji, korzystającej z plików w formacie gml: edycja mapy obiektowej, wymiana informacji – plik różnicowy

W imieniu Nowosądeckie Stowarzyszenie Geodetów dziękujemy Panu dr inż. Jackowi Derwiszowi za przeprowadzenie szkolenia na bardzo wysokim poziomie merytorycznym.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w szkoleniu.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na kolejne szkolenia.


Zdjęcia z przebiegu szkolenia