II Kongres Geodetów Polskich już za nami!

Szanowni Państwo!

W dniach 19-21 kwietnia 2018 r. w Piotrkowie Trybunalskim odbył się II Kongres Geodetów Polskich. Organizatorami Kongresu były Lokalne Stowarzyszenia Geodezyjne, a gospodarzem Stowarzyszenie „Geodeci Ziemi Piotrkowskiej”.

Na kongresie byli obecni zaproszeni goście:

 • Pani Poseł Anna Milczanowska
 • Pani Poseł Barbara Chrobak
 • Pan Poseł Grzegorz Wojciechowski
 • Pan Poseł Jan Duda
 • Pan Marcin Wójtowicz p.o. Głównego Geodety Kraju
 • Pan Karol Ziółkowski– przedstawiciel Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
 • Pan Wojciech Dyakowski – WINGiK Województwa Łódzkiego
 • Pan Robert Władysław Bauer – Dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii

W kongresie uczestniczyli przedstawiciele Lokalnych Stowarzyszeń Geodezyjnych m.in.:

 • Stowarzyszenia „Geodeci Ziemi Piotrkowskiej”.
 • Nowosądeckiego Stowarzyszenia Geodetów
 • Stowarzyszenia Firm Geodezyjnych Ziemi Andrychowskiej
 • Pomorskiego Stowarzyszenia Geodezyjnego
 • Stowarzyszenia Geodetów Ziemi Olkuskiej
 • Stowarzyszenia Geodetów Gnieźnieńskich
 • Stowarzyszenia „Geodeci Ziemi Chełmskiej”
 • Stowarzyszenia Geodetów Ziemi Radomszczańskiej
 • Stowarzyszenia Geodetów Ziemi Wągrowskiej
 • Stowarzyszenia Geodetów Ziemi Biłgorajskiej
 • Stowarzyszenia Geodetów Zagłębia Dąbrowskiego

oraz ogólnopolskich organizacji geodezyjnych i kartograficznych:

 • Geodezyjnej Izby Gospodarczej
 • Polskiej Geodezji Komercyjnej
 • Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego
 • Stowarzyszenie Kartografów Polskich
 • Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Geodetów

Na kongresie obecni byli również przedstawiciele Służby Geodezyjnej oraz wyższych uczelni.

Komunikat podsumowujący przebieg kongresu zostanie zamieszczony na stronie NSG już wkrótce!

 

Wielkanoc 2018

Niech pełne wiary, nadziei i miłości Święta Wielkanocne obfitują w chwile spokoju i radości, spędzone w gronie rodziny i przyjaciół, staną się dla nas wszystkich czasem refleksji i wypoczynku.

Wesołego Alleluja życzy Zarząd Nowosądeckiego Stowarzyszenia Geodetów.

20180330_090142

SZKOLENIE „Aspekty praktyczne wykonywania prac geodezyjnych, dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków”

W dniu 24 stycznia 2018 r. w Hotelu Beskid w Nowym Sączu odbyło się szkolenie dotyczące aspektów praktycznych wykonywania prac geodezyjnych dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków.

Szkolenie przeprowadził dr inż. Józef Maślanka – adiunkt w Katedrze Geomatyki Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz wieloletni inspektor nadzoru modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Organizatorem szkolenia było Nowosądeckie Stowarzyszenie Geodetów.

W szkoleniu udział wzięło 150 geodetów. Uczestnikami szkolenia byli w głównej mierze geodeci wykonujący prace związane z ewidencją gruntów jak również geodeci pracujący w Urzędach Wojewódzkich, Starostwach Powiatowych i Gminach.

Czytaj dalejSZKOLENIE „Aspekty praktyczne wykonywania prac geodezyjnych, dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków”

Zaproszenie na szkolenie

W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem z zakresu ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych, które odbyło się 1 grudnia 2017 r. świadczącym o potrzebie organizowania tego typu spotkań, Nowosądeckie Stowarzyszenia Geodetów zaprasza na szkolenie dotyczące  aspektów praktycznych wykonywania prac geodezyjnych dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków. które odbędzie się 24 stycznia 2018 r. (środa) w hotelu Beskid w Nowym Sączu.

Szkolenie przeprowadzi  dr inż. Józef Maślanka adiunkt Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz wieloletni inspektor nadzoru modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Szczegóły w załączonym zaproszeniu:

Zaproszenie na szkolenie NSG 24.01.2018

SZKOLENIE „Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych”

W dniu 1 grudnia 2017 r. w hotelu Ibis w Nowym Sączu odbyło się szkolenie z zakresu ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie przepisów § 37 – 39 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Szkolenie przeprowadził dr hab. inż. Paweł Hanus, prof. AGH. Organizatorem szkolenia było Nowosądeckie Stowarzyszenie Geodetów. W szkoleniu udział wzięło 120 geodetów.

Uczestnikami szkolenia byli w głównej mierze geodeci wykonujący prace związane z ustalaniem przebiegu granic ale również geodeci pracujący w Starostwach Powiatowych i Gminach.

Program szkolenia obejmował:

 • Przesłanki ustalania przebiegu granic,
 • Jakość (wiarygodność) danych dotyczących przebiegu granic działek,
 • Analiza danych i dokumentacja wykonanej analizy,
 • Kryteria ustalania przebiegu granic,
 • Sporządzanie protokołu z ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych,
 • Sporządzanie szkicu granicznego,
 • Atrybuty punktów granicznych,
 • Sporządzanie operatu technicznego z ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych,
 • Tryb wprowadzania zmian wynikających z ustalenia przebiegu granic,
 • Ustalanie granic a inne prace geodezyjne.

Duże zainteresowanie świadczy o potrzebie organizowania tego typu szkoleń w związku z czym Nowosądeckie Stowarzyszenie Geodetów podjęło decyzję o cyklicznym organizowaniu szkoleń kierowanych do geodetów.

Zdjęcia z przebiegu szkolenia

 

Zaproszenie na szkolenie

Nowosądeckie Stowarzyszenia Geodetów zaprasza na szkolenie 1 grudnia 2017 r. (piątek) prowadzone przez dr hab. inż. Pawła Hanusa, prof. AGH.

Temat szkolenia:

„Ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie przepisów  & 37 – 39 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków”.

Szczegóły w załączonym zaproszeniu.

Program szkolenia 1.12.2017