Zapraszamy na wycieczkę

Zarząd Nowosądeckiego Stowarzyszenia Geodetów zaprasza wszystkich na wycieczkę objazdową “Wschodnim Szlakiem”, która odbędzie się w dniach 19-21 maja 2023 r. Szczegóły znajdują się na plakacie poniżej. Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie z Wicestarostą Antonim Koszykiem – 17 czerwiec 2019 r.

W dniu 17 czerwca odbyło się spotkanie Zarządu Nowosądeckiego Stowarzyszenia Geodetów z Wicestarostą Antonim Koszykiem. Głównym tematem rozmów były bardzo długie terminy oczekiwania na materiały do zgłoszeń prac geodezyjnych oraz na weryfikację przekazywanej dokumentacji.

Podczas spotkania poruszono również tematy związane z cyfryzacją zasobu geodezyjnego.

Starosta pozytywnie odniósł się do przedstawionych problemów i zadeklarował pomoc w ich rozwiązaniu.

Zjazd lokalnych stowarzyszeń geodezyjnych

W dniach 12-14 kwietnia 2019 r. w pięknie położonym górskim ośrodku rekreacyjno-sportowym na górze Kocierz odbyło się spotkanie geodetów – inżynierów miernictwa geodezyjnego  pod hasłem:

“100 lat tradycji stowarzyszeniowej Miernictwa Polskiego – wyzwania współczesności”.

Spotkanie zorganizowane było przez liczne już w całej Polsce Lokalne Stowarzyszenia Geodezyjne. W trakcie zjazdu odbyła się dyskusja o potrzebie ukonstytuowania naszego zawodu, o naszych zawodowych prawach i obowiązkach oraz wymiana zdań i szersza informacja o działającym już Ogólnopolskim Związku Zawodowym Geodetów.

W programie obrad znalazły się m.in. referaty: “W kierunku ustawy o wykonywaniu zawodu geodety – mierniczego przysięgłego” – Władysława Baki, “Racjonalizacja procedur postulowana przez SFGZA” – Wojciecha Jastrzębskiego oraz “Południk Środka Polski” – Mariusza Meus,

Zjazd wzbogaciły prezentacje sprzętu i nowych technologii będących szansą rozwoju branży geodezyjnej.

W obradach zjazdu uczestniczyli członkowie Zarządu NSG.

Zdjęcia z przebiegu zjazdu

Kolejne szkolenie już za nami!

W dniu 11 września 2018r. w Hotelu Ibis w Nowym Sączu odbyło się szkolenie dotyczące Opracowania i przekazywania wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych w postaci plików GML, baz danych BDOT, GESUT, EGIB. Szkolenie przeprowadził dr inż. Jacek Derwisz – geodeta, programista, kierownik Katedry Geoinformatyki i Kartografii Numerycznej Wyższej Szkoły Inżynieryjno- Ekonomicznej, z siedzibą w Rzeszowie. Organizatorem szkolenia było Nowosądeckie Stowarzyszenie Geodetów. Uczestnikami szkolenia byli w głównej mierze geodeci wykonujący prace geodezyjne jak również geodeci pracujący w Starostwach Powiatowych.

Program szkolenia obejmował cztery bloki tematyczne:

 1. podstawowe pojęcia związane z mapą numeryczną: relacyjna baza danych, relacja, obiekty, klasy, dziedziczenie, geometria i atrybuty opisowe obiektu
 2. bazy BDOT500, GESUT, EGiB: baza BDOT500, zakres informacyjny bazy, baza GESUT, zakres informacyjny powiatowej bazy GESUT, baza EGiB, zakres informacyjny bazy EGiB
 3. wymiana informacji: UML, XSD, XML, GML, budowa pliku gml, zawartość pliku gml
 4. prezentacja autorskiej aplikacji, korzystającej z plików w formacie gml: edycja mapy obiektowej, wymiana informacji – plik różnicowy

W imieniu Nowosądeckie Stowarzyszenie Geodetów dziękujemy Panu dr inż. Jackowi Derwiszowi za przeprowadzenie szkolenia na bardzo wysokim poziomie merytorycznym.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w szkoleniu.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na kolejne szkolenia.


Zdjęcia z przebiegu szkolenia

SZKOLENIE – “Opracowanie i przekazywanie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych w postaci plików GML, bazy danych BDOT, GESUT, EGIB”

Zarząd Nowosądeckiego Stowarzyszenia Geodetów serdecznie zaprasza na szkolenie, adresowane w szczególności do geodetów wykonujących prace geodezyjne oraz pracowników administracji geodezyjnej i kartograficznej, które odbędzie się w dniu 11.09.2018 r., w Hotelu Ibis, ul. Pierwszej Brygady 2A, 33-300 Nowy Sącz. Szkolenie poprowadzi dr inż. Jacek Derwisz – geodeta, programista, kierownik Katedry Geoinformatyki i Kartografii Numerycznej Wyższej Szkoły Inżynieryjno Ekonomicznej, z siedzibą w Rzeszowie.

 • Temat szkolenia: “Opracowanie i przekazywanie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych w postaci plików GML, bazy danych BDOT, GESUT, EGIB”
 • Koszt szkolenia: 100zł od osoby (za wyjątkiem członków stowarzyszenia NSG, dla których koszt szkolenia wynosi 80zł od osoby).
 • Przebieg szkolenia: w godzinach od 9:00 do 15:00 (trzy sesje szkoleniowe oraz dwie przerwy: kawowa i obiadowa).
Zgłoszeń można dokonywać w nieprzekraczalnym terminie do 06.09.2018 r., wyłącznie elektronicznie za pomocą formularza znajdującego się w linku: http://stowarzyszenie-nsg.pl/formularz-zgloszenia/. Bardzo prosimy o wcześniejsze dokonanie wpłaty za szkolenie, gdyż dowód tej wpłaty będzie stanowił załącznik do formularza zgłoszeniowego.  Szczegółowe informacje, dotyczące przebiegu szkolenia oraz metod rejestracji zawarte są na plakacie.
Serdecznie zapraszamy!

II Kongres Geodetów Polskich już za nami!

Szanowni Państwo!

W dniach 19-21 kwietnia 2018 r. w Piotrkowie Trybunalskim odbył się II Kongres Geodetów Polskich. Organizatorami Kongresu były Lokalne Stowarzyszenia Geodezyjne, a gospodarzem Stowarzyszenie „Geodeci Ziemi Piotrkowskiej”.

Na kongresie byli obecni zaproszeni goście:

 • Pani Poseł Anna Milczanowska
 • Pani Poseł Barbara Chrobak
 • Pan Poseł Grzegorz Wojciechowski
 • Pan Poseł Jan Duda
 • Pan Marcin Wójtowicz p.o. Głównego Geodety Kraju
 • Pan Karol Ziółkowski– przedstawiciel Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
 • Pan Wojciech Dyakowski – WINGiK Województwa Łódzkiego
 • Pan Robert Władysław Bauer – Dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii

W kongresie uczestniczyli przedstawiciele Lokalnych Stowarzyszeń Geodezyjnych m.in.:

 • Stowarzyszenia „Geodeci Ziemi Piotrkowskiej”.
 • Nowosądeckiego Stowarzyszenia Geodetów
 • Stowarzyszenia Firm Geodezyjnych Ziemi Andrychowskiej
 • Pomorskiego Stowarzyszenia Geodezyjnego
 • Stowarzyszenia Geodetów Ziemi Olkuskiej
 • Stowarzyszenia Geodetów Gnieźnieńskich
 • Stowarzyszenia „Geodeci Ziemi Chełmskiej”
 • Stowarzyszenia Geodetów Ziemi Radomszczańskiej
 • Stowarzyszenia Geodetów Ziemi Wągrowskiej
 • Stowarzyszenia Geodetów Ziemi Biłgorajskiej
 • Stowarzyszenia Geodetów Zagłębia Dąbrowskiego

oraz ogólnopolskich organizacji geodezyjnych i kartograficznych:

 • Geodezyjnej Izby Gospodarczej
 • Polskiej Geodezji Komercyjnej
 • Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego
 • Stowarzyszenie Kartografów Polskich
 • Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Geodetów

Na kongresie obecni byli również przedstawiciele Służby Geodezyjnej oraz wyższych uczelni.

Komunikat podsumowujący przebieg kongresu zostanie zamieszczony na stronie NSG już wkrótce!