Spotkanie z Wicestarostą Antonim Koszykiem – 17 czerwiec 2019 r.

W dniu 17 czerwca odbyło się spotkanie Zarządu Nowosądeckiego Stowarzyszenia Geodetów z Wicestarostą Antonim Koszykiem. Głównym tematem rozmów były bardzo długie terminy oczekiwania na materiały do zgłoszeń prac geodezyjnych oraz na weryfikację przekazywanej dokumentacji.

Podczas spotkania poruszono również tematy związane z cyfryzacją zasobu geodezyjnego.

Starosta pozytywnie odniósł się do przedstawionych problemów i zadeklarował pomoc w ich rozwiązaniu.

LIST OTWARTY

LIST OTWARTY krajowych organizacji i stowarzyszeń geodezyjnych i kartograficznych, do Pana Ministra Jerzego Kwiecińskiego w sprawie sprzeciwu wobec nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.