Zjazd lokalnych stowarzyszeń geodezyjnych

W dniach 12-14 kwietnia 2019 r. w pięknie położonym górskim ośrodku rekreacyjno-sportowym na górze Kocierz odbyło się spotkanie geodetów – inżynierów miernictwa geodezyjnego  pod hasłem:

“100 lat tradycji stowarzyszeniowej Miernictwa Polskiego – wyzwania współczesności”.

Spotkanie zorganizowane było przez liczne już w całej Polsce Lokalne Stowarzyszenia Geodezyjne. W trakcie zjazdu odbyła się dyskusja o potrzebie ukonstytuowania naszego zawodu, o naszych zawodowych prawach i obowiązkach oraz wymiana zdań i szersza informacja o działającym już Ogólnopolskim Związku Zawodowym Geodetów.

W programie obrad znalazły się m.in. referaty: “W kierunku ustawy o wykonywaniu zawodu geodety – mierniczego przysięgłego” – Władysława Baki, “Racjonalizacja procedur postulowana przez SFGZA” – Wojciecha Jastrzębskiego oraz “Południk Środka Polski” – Mariusza Meus,

Zjazd wzbogaciły prezentacje sprzętu i nowych technologii będących szansą rozwoju branży geodezyjnej.

W obradach zjazdu uczestniczyli członkowie Zarządu NSG.

Zdjęcia z przebiegu zjazdu

Walne zebranie członków NSG – 12.12.2018

Dnia 12.12.2018r. w budynku Zespołu Szkół Społecznych „SPLOT” w Nowym Sączu odbyło się walne zebranie członków Nowosądeckiego Stowarzyszenia Geodetów.

Głównym celem zebrania było przyjęcie sprawozdania działalności Zarządu NSG za rok 2018. Po przedstawieniu sprawozdania przez Dariusza Habelę,  jednogłośnie podjęto uchwałę o przyjęciu tego sprawozdania. Następnie w głosowaniu tajnym wybrano członków nowego Zarządu NSG. Zgłoszono 10 kandydatów. Po przeprowadzeniu głosowania powołano nowy zarząd, w niezmienionym składzie w stosunku do obecnego.  Przedyskutowano również kierunki dalszego działania NSG w roku 2019.

Kolejne szkolenie już za nami!

W dniu 11 września 2018r. w Hotelu Ibis w Nowym Sączu odbyło się szkolenie dotyczące Opracowania i przekazywania wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych w postaci plików GML, baz danych BDOT, GESUT, EGIB. Szkolenie przeprowadził dr inż. Jacek Derwisz – geodeta, programista, kierownik Katedry Geoinformatyki i Kartografii Numerycznej Wyższej Szkoły Inżynieryjno- Ekonomicznej, z siedzibą w Rzeszowie. Organizatorem szkolenia było Nowosądeckie Stowarzyszenie Geodetów. Uczestnikami szkolenia byli w głównej mierze geodeci wykonujący prace geodezyjne jak również geodeci pracujący w Starostwach Powiatowych.

Program szkolenia obejmował cztery bloki tematyczne:

  1. podstawowe pojęcia związane z mapą numeryczną: relacyjna baza danych, relacja, obiekty, klasy, dziedziczenie, geometria i atrybuty opisowe obiektu
  2. bazy BDOT500, GESUT, EGiB: baza BDOT500, zakres informacyjny bazy, baza GESUT, zakres informacyjny powiatowej bazy GESUT, baza EGiB, zakres informacyjny bazy EGiB
  3. wymiana informacji: UML, XSD, XML, GML, budowa pliku gml, zawartość pliku gml
  4. prezentacja autorskiej aplikacji, korzystającej z plików w formacie gml: edycja mapy obiektowej, wymiana informacji – plik różnicowy

W imieniu Nowosądeckie Stowarzyszenie Geodetów dziękujemy Panu dr inż. Jackowi Derwiszowi za przeprowadzenie szkolenia na bardzo wysokim poziomie merytorycznym.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w szkoleniu.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na kolejne szkolenia.


Zdjęcia z przebiegu szkolenia

SZKOLENIE – „Opracowanie i przekazywanie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych w postaci plików GML, bazy danych BDOT, GESUT, EGIB”

Zarząd Nowosądeckiego Stowarzyszenia Geodetów serdecznie zaprasza na szkolenie, adresowane w szczególności do geodetów wykonujących prace geodezyjne oraz pracowników administracji geodezyjnej i kartograficznej, które odbędzie się w dniu 11.09.2018 r., w Hotelu Ibis, ul. Pierwszej Brygady 2A, 33-300 Nowy Sącz. Szkolenie poprowadzi dr inż. Jacek Derwisz – geodeta, programista, kierownik Katedry Geoinformatyki i Kartografii Numerycznej Wyższej Szkoły Inżynieryjno Ekonomicznej, z siedzibą w Rzeszowie.

  • Temat szkolenia: „Opracowanie i przekazywanie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych w postaci plików GML, bazy danych BDOT, GESUT, EGIB”
  • Koszt szkolenia: 100zł od osoby (za wyjątkiem członków stowarzyszenia NSG, dla których koszt szkolenia wynosi 80zł od osoby).
  • Przebieg szkolenia: w godzinach od 9:00 do 15:00 (trzy sesje szkoleniowe oraz dwie przerwy: kawowa i obiadowa).
Zgłoszeń można dokonywać w nieprzekraczalnym terminie do 06.09.2018 r., wyłącznie elektronicznie za pomocą formularza znajdującego się w linku: http://stowarzyszenie-nsg.pl/formularz-zgloszenia/. Bardzo prosimy o wcześniejsze dokonanie wpłaty za szkolenie, gdyż dowód tej wpłaty będzie stanowił załącznik do formularza zgłoszeniowego.  Szczegółowe informacje, dotyczące przebiegu szkolenia oraz metod rejestracji zawarte są na plakacie.
Serdecznie zapraszamy!