Zdjęcia ze spotkania opłatkowego

W drugiej połowie stycznia br. odbyło się geodezyjne spotkanie opłatkowe, którego organizatorem był Zarząd Nowosądeckiego Stowarzyszenia Geodetów. Wszystkim uczestnikom tego spotkania serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie oraz za stworzenie bardzo miłej atmosfery.

Poniżej zamieszczamy trochę wybranych zdjęć ze spotkania.

Jednocześnie już dziś zachęcamy Państwa do śledzenia naszej strony i sprawdzania informacji o kolejnych mających się odbyć wydarzeniach.