Walne zebranie członków NSG – 12.12.2018

Dnia 12.12.2018r. w budynku Zespołu Szkół Społecznych „SPLOT” w Nowym Sączu odbyło się walne zebranie członków Nowosądeckiego Stowarzyszenia Geodetów.

Głównym celem zebrania było przyjęcie sprawozdania działalności Zarządu NSG za rok 2018. Po przedstawieniu sprawozdania przez Dariusza Habelę,  jednogłośnie podjęto uchwałę o przyjęciu tego sprawozdania. Następnie w głosowaniu tajnym wybrano członków nowego Zarządu NSG. Zgłoszono 10 kandydatów. Po przeprowadzeniu głosowania powołano nowy zarząd, w niezmienionym składzie w stosunku do obecnego.  Przedyskutowano również kierunki dalszego działania NSG w roku 2019.