SZKOLENIE “Aspekty praktyczne wykonywania prac geodezyjnych, dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków”

W dniu 24 stycznia 2018 r. w Hotelu Beskid w Nowym Sączu odbyło się szkolenie dotyczące aspektów praktycznych wykonywania prac geodezyjnych dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków.

Szkolenie przeprowadził dr inż. Józef Maślanka – adiunkt w Katedrze Geomatyki Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz wieloletni inspektor nadzoru modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Organizatorem szkolenia było Nowosądeckie Stowarzyszenie Geodetów.

W szkoleniu udział wzięło 150 geodetów. Uczestnikami szkolenia byli w głównej mierze geodeci wykonujący prace związane z ewidencją gruntów jak również geodeci pracujący w Urzędach Wojewódzkich, Starostwach Powiatowych i Gminach.

Program szkolenia obejmował trzy bloki tematyczne:

a) ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych – aspekty praktyczne:

 • ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie modernizacji ewidencji gruntów i budynków (wymagania wynikające z warunków technicznych) oraz w trybie aktualizacji,
 • prawidłowe zawiadamianie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic – przykłady nieprawidłowości,
 • prawidłowe przygotowanie i wypełnienie protokołu z ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych – przykłady,
 • przykłady opisu przeprowadzonej analizy,
 • treść szkicu granicznego z ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych,
 • prawidłowe nadawanie atrybutów punktom granicznym.

b) określanie atrybutów budynków:

 • definicja budynku,
 • właściwe określanie konturu budynku, bloku budynku, obiektów związanych z budynkiem,
 • relacja pomiędzy przeznaczeniem budynku wg prawa budowlanego a funkcją budynku wykazaną w EGiB – praktyczne wskazówki właściwego postępowania
 • funkcja budynku wykazana w EGiB a prezentacja budynku (oznaczenie funkcji budynku) na mapie zasadniczej (mapie do celów projektowych) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.

c) określanie rodzaju i zasięgu użytków gruntowych.

 • użytki Bp, B, Br, dr – praktyczne wskazówki zaliczania gruntów do poszczególnych użytków,
 • faktyczne wyłączenie gruntu a zakres wyłączenia wynikający z decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji rolniczej.

Po szkoleniu, firma Leica Geosystem przeprowadziła krótkie warsztaty pt „Zapomnij o libelce” połączone z prezentacją najnowszego odbiornika  GS18T i oprogramowania firmy Leica Geosystem.

W imieniu Nowosądeckie Stowarzyszenie Geodetów dziękujemy Panu dr inż. Józefowi Maślance za przeprowadzenie szkolenia na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w szkoleniu. Przepraszamy osoby, które chciały wziąć udział w szkoleniu, ale z uwagi na ograniczenia wynikające z sali szkoleniowej (max ilość osób 150) nie zostały przyjęte na szkolenie. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na kolejne szkolenia.

Zdjęcia z przebiegu szkolenia