Formularz zgłoszenia – 13.05.2022 r.

  DANE UCZESTNIKA:

  DANE DO FAKTURY:

  NABYWCA (WYMAGANE):
  Należy podać dokładną nazwę NABYWCY (Imię i Nazwisko/Nazwa firmy/Nazwa instytucji), która zostanie umieszczona na fakturze

  Adres NABYWCY (WYMAGANE):
  Należy podać dokładny adres NABYWCY, łącznie z miejscowością i kodem pocztowym.

  NIP (tylko w przypadku firm lub instytucji):

  ODBIORCA:
  Wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy jest inny niż NABYWCA

  Adres ODBIORCY:
  Wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy jest inny niż NABYWCY.
  Należy podać dokładny adres ODBIORCY, łącznie z miejscowością i kodem pocztowym.

  Potwierdzenie dokonania przelewu (WYMAGANE)
  Przed wypełnieniem formularza zgłoszenia należy dokonać należnej opłaty, a jej potwierdzenie załączyć w tym miejscu (limit załącznika - 4000kB).
  UWAGA! Nastąpiła zmiana nr konta bankowego NSG: 57 1090 1838 0000 0001 4983 3189

  Warunki uczestnictwa:
  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie należnej opłaty.
  Po otrzymaniu zgłoszenia przez Nowosądeckie Stowarzyszenie Geodetów oraz opłaceniu kosztów szkolenia zostanie wysłane potwierdzenie uczestnictwa.
  Faktury i certyfikaty o ukończeniu szkolenia będą rozdawane w dniu szkolenia.
  W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia Nowosądeckie Stowarzyszenie Geodetów o tym fakcie drogą pisemną (stowarzyszeniensg@gmail.com). W przypadku wycofania zgłoszenia do 10 dni roboczych od daty szkolenia firma lub osoba dokonująca zgłoszenia zostanie obciążona kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia. W przypadku wycofania zgłoszenia do 5 dni roboczych od daty szkolenia firma lub osoba dokonująca zgłoszenia zostanie obciążona kosztem w wysokości 100% wartości zamówienia.
  W przypadku, gdyby szkolenie nie odbyło się z winy Nowosądeckiego Stowarzyszenia Geodetów - zamawiający otrzyma pełną kwotę wpłaty w przeciągu 10 dni od daty odwołania szkolenia. W tym przypadku Nowosądeckie Stowarzyszenie Geodetów nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej lub prawnej za powstałe po stronie uczestnika koszty związane z uczestnictwem w szkoleniu, tj. rezerwację hotelu, biletów kolejowych itp.
  Nowosądeckie Stowarzyszenie Geodetów zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w planowanym terminie, z przyczyn od niego niezależnych (zdarzenie noszące cechy siły wyższej, choroba prelegenta, obostrzenia Covid, itp.). W przypadku odwołania szkolenia, Nowosądeckie Stowarzyszenie Geodetów zaproponuje w ciągu tygodnia inny termin jego realizacji lub dokona zwrotu opłaty za szkolenie w pełnej wysokości w terminie 10 dni od daty odwołania szkolenia. W tym przypadku Nowosądeckie Stowarzyszenie Geodetów nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej lub prawnej za powstałe po stronie uczestnika koszty związane z uczestnictwem w szkoleniu, tj. rezerwację hotelu, biletów kolejowych itp.

  WYRAŻENIE ZGODY (WYMAGANE)