Formularz zgłoszenia

Uprzejmie informujemy, że z dniem 06.09.2018 upłynął termin zgłoszeń na szkolenie – „Opracowanie i przekazywanie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych w postaci plików GML, bazy danych BDOT, GESUT, EGIB”.

Dziękujemy wszystkim za dokonane zgłoszenia.

Serdecznie zapraszamy na kolejne szkolenia!!!