Formularz informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych

Formularz informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś w powyższym formularzu zapisu na szkolenie. Dlatego, zgodnie z przepisami prawa mamy obowiązek poinformować Cię o najważniejszych kwestiach dotyczących tego, dlaczego potrzebujemy Twoich danych osobowych, co z nimi robimy i jakie są Twoje uprawnienia.

1. Administrator.

Administratorem danych osobowych, które nam przekazałeś, jest Stowarzyszenie „Nowosądeckie Stowarzyszenie Geodetów”, 33-395 Chełmiec, ul. Szkolna 29. Możesz się z nami skontaktować pisząc na adres: stowarzyszeniensg@gmail.com

2. Cel i podstawa przetwarzania.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zawarte w formularzu w tymczasowej bazie danych Stowarzyszenia „Nowosądeckie Stowarzyszenie Geodetów” w celu organizacji i przeprowadzenia szkolenia. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych przez nasze Stowarzyszenie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO[1].

3. Okres przetwarzania.

Planujemy przetwarzać Twoje dane do czasu zakończenia organizowanego szkolenia.

4. Twoje uprawnienia.

Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, które nam przekazałeś, do żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Ci również prawo do sprzeciwu – bardziej szczegółowo kwestie Twoich uprawnień regulują przepisy RODO – może się jednak okazać, że w określonej sytuacji, ze względu na uwarunkowania prawne, nie będziemy mogli zrealizować Twojego uprawnienia, zawsze jednak wytłumaczymy Ci dlaczego.

Jeżeli Twoim zdaniem nieprawidłowo przetwarzamy Twoje dane osobowe możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub dochodzić swoich praw przed sądem.

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące tego w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane i tego, jak je chronimy, możesz nas zawsze o to zapytać (adres wskazaliśmy wyżej).

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).