Informacje pokontrolne

Skarga do WINGiK na Starostę Powiatu Nowosądeckiego – część 2

Niespełna dwa tygodnie temu przedstawialiśmy pierwszą część postępowania w sprawie skargi złożonej do WINGiK na działania PODGiK w Nowym Sączu (szczegóły TUTAJ).

Poniżej zamieszczamy kolejne pisma w tej sprawie.

Czekamy na dalszy bieg wydarzeń w tej sprawie, o czym niezwłocznie będziemy informować na naszej stronie.

Protokół z przyjęcia granic nieruchomości i różne stanowiska wykonawcy i organu odnośnie miejsca jego oryginału

Do którego organu powinien trafić oryginał protokołu z przyjęcia granic nieruchomości?

Poniżej przedstawiamy historię postępowania, dotyczącego odmowy przyjęcia dokumentacji do PODGiK w Nowym Sączu, wykonanej przez jednego z członków naszego stowarzyszenia, z uwagi na fakt niezałączenia oryginału protokołu z przyjęcia granic do operatu technicznego.

W załączeniu zamieszczamy pisma z niniejszego postępowania (nadal trwającego), z zachowaniem jego kolejności chronologicznej.

Zapraszamy do zapoznania się, a osoby szczególnie zainteresowane zachęcamy do śledzenia dalszych losów tej dokumentacji.

Skarga do WINGiK na Starostę Powiatu Nowosądeckiego – część 1

Z uwagi na spore nieprawidłowości występujące w PODGiK w Nowym Sączu, członek naszego stowarzyszenia wystosował skargę do WINGiK w Krakowie na Starostę Powiatu Nowosądeckiego. 

W załączeniu przedstawiamy pełną treść przedmiotowej skargi jak również szybką reakcję na tą skargę w postaci odpowiedzi WINGiK w Krakowie, udzielonej przez Pana Mariana Dzikowskiego. O dalszych losach tej sprawy będziemy informować na naszej stronie na bieżąco.

Korespondencja z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju

W związku z licznymi wątpliwościami pojawiającymi się w zakresie stosowania niektórych przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (w szczególności art. 95 pkt. 7) członek zarządu Nowosądeckiego Stowarzyszenia Geodetów, kolega Maciej Węglowski-Król wystąpił do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z prośbą o interpretację zapisów tej ustawy. Szczegóły korespondencji znajdują się w załącznikach. Zachęcamy do zapoznania się.