Wielkanoc 2018

Niech pełne wiary, nadziei i miłości Święta Wielkanocne obfitują w chwile spokoju i radości, spędzone w gronie rodziny i przyjaciół, staną się dla nas wszystkich czasem refleksji i wypoczynku.

Wesołego Alleluja życzy Zarząd Nowosądeckiego Stowarzyszenia Geodetów.

20180330_090142

Walne zebranie członków NSG – 13.04.2018

Uprzejmie informujemy, że dnia 13 kwietnia 2018 roku o godzinie 10:30 odbędzie się walne zebranie członków Nowosądeckiego Stowarzyszenia Geodetów. Serdecznie zapraszamy do Miasteczka Multimedialnego Brainville w Nowym Sączu – ul. Myśliwska 2.

Zebranie odbędzie  się bezpośrednio po szkoleniu na temat: RODO i obowiązków geodetów w zakresie wymogów RODO. Szkolenie rozpoczyna się o godz. 8.30. Ze względu na bardzo ważne tematy i decyzje do podjęcia przez wszystkich członków NSG  prosimy o niezawodne przybycie.

Bezpłatne szkolenie RODO – 13.04.2018

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie RODO pod patronatem NSG, które odbędzie się w dniu 13.04.2018 roku (piątek) o godzinie 8:30 w Miasteczku Multimedialnym Brainville w Nowym Sączu, ul. Myśliwska 2. Zapraszamy wszystkich geodetów.

Bezpośrednio po szkoleniu  odbędzie się walne zebranie członków NSG. Ze względu na konieczność omówienia ważnych spraw obecność obowiązkowa.

rodo

SZKOLENIE „Aspekty praktyczne wykonywania prac geodezyjnych, dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków”

W dniu 24 stycznia 2018 r. w Hotelu Beskid w Nowym Sączu odbyło się szkolenie dotyczące aspektów praktycznych wykonywania prac geodezyjnych dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków.

Szkolenie przeprowadził dr inż. Józef Maślanka – adiunkt w Katedrze Geomatyki Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz wieloletni inspektor nadzoru modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Organizatorem szkolenia było Nowosądeckie Stowarzyszenie Geodetów.

W szkoleniu udział wzięło 150 geodetów. Uczestnikami szkolenia byli w głównej mierze geodeci wykonujący prace związane z ewidencją gruntów jak również geodeci pracujący w Urzędach Wojewódzkich, Starostwach Powiatowych i Gminach.

Czytaj dalejSZKOLENIE „Aspekty praktyczne wykonywania prac geodezyjnych, dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków”

Zaproszenie na szkolenie

W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem z zakresu ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych, które odbyło się 1 grudnia 2017 r. świadczącym o potrzebie organizowania tego typu spotkań, Nowosądeckie Stowarzyszenia Geodetów zaprasza na szkolenie dotyczące  aspektów praktycznych wykonywania prac geodezyjnych dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków. które odbędzie się 24 stycznia 2018 r. (środa) w hotelu Beskid w Nowym Sączu.

Szkolenie przeprowadzi  dr inż. Józef Maślanka adiunkt Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz wieloletni inspektor nadzoru modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Szczegóły w załączonym zaproszeniu:

Zaproszenie na szkolenie NSG 24.01.2018

Walne spotkanie członków NSG – 1.12.2017

Dnia 1.12.2017 r. w hotelu Ibis w Nowym Sączu po szkoleniu z zakresu ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie przepisów § 37 – 39 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków odbyło się walne zebranie członków Nowosądeckiego Stowarzyszenia Geodetów. Głównym celem zebrania było przyjęcie sprawozdania działalności Zarządu NSG za rok 2017. Po przedstawieniu sprawozdania przez Dariusza Habelę,  jednogłośnie podjęto uchwałę o przyjęciu tego sprawozdania. Drugim ważnym punktem było wybranie nowego Zarządu, który pokieruje pracą Stowarzyszenia w roku 2018. W głosowaniu tajnym powołano nowych członków Zarządu: Wiesława Sikorę, Tomasza Kamińskiego, Dariusza Habelę, Jadwigę Sołtys-Liber, Radosława Ciągło, Macieja Węglowskiego – Króla i  Michała Wituszyńskiego. Członkowie podjęli również decyzję o organizacji cyklicznych szkoleń z zakresu geodezji, w szczególności z zakresu podziałów i ustalania granic nieruchomości.

SZKOLENIE „Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych”

W dniu 1 grudnia 2017 r. w hotelu Ibis w Nowym Sączu odbyło się szkolenie z zakresu ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie przepisów § 37 – 39 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Szkolenie przeprowadził dr hab. inż. Paweł Hanus, prof. AGH. Organizatorem szkolenia było Nowosądeckie Stowarzyszenie Geodetów. W szkoleniu udział wzięło 120 geodetów.

Uczestnikami szkolenia byli w głównej mierze geodeci wykonujący prace związane z ustalaniem przebiegu granic ale również geodeci pracujący w Starostwach Powiatowych i Gminach.

Program szkolenia obejmował:

  • Przesłanki ustalania przebiegu granic,
  • Jakość (wiarygodność) danych dotyczących przebiegu granic działek,
  • Analiza danych i dokumentacja wykonanej analizy,
  • Kryteria ustalania przebiegu granic,
  • Sporządzanie protokołu z ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych,
  • Sporządzanie szkicu granicznego,
  • Atrybuty punktów granicznych,
  • Sporządzanie operatu technicznego z ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych,
  • Tryb wprowadzania zmian wynikających z ustalenia przebiegu granic,
  • Ustalanie granic a inne prace geodezyjne.

Duże zainteresowanie świadczy o potrzebie organizowania tego typu szkoleń w związku z czym Nowosądeckie Stowarzyszenie Geodetów podjęło decyzję o cyklicznym organizowaniu szkoleń kierowanych do geodetów.

Zdjęcia z przebiegu szkolenia