4.-Wyjasnienia-dla-Starosty-Nowosadeckiego-IG-I.431.2.1.2021-3.12.2021r