Protokół z przyjęcia granic nieruchomości i różne stanowiska wykonawcy i organu odnośnie miejsca jego oryginału

Do którego organu powinien trafić oryginał protokołu z przyjęcia granic nieruchomości?

Poniżej przedstawiamy historię postępowania, dotyczącego odmowy przyjęcia dokumentacji do PODGiK w Nowym Sączu, wykonanej przez jednego z członków naszego stowarzyszenia, z uwagi na fakt niezałączenia oryginału protokołu z przyjęcia granic do operatu technicznego.

W załączeniu zamieszczamy pisma z niniejszego postępowania (nadal trwającego), z zachowaniem jego kolejności chronologicznej.

Zapraszamy do zapoznania się, a osoby szczególnie zainteresowane zachęcamy do śledzenia dalszych losów tej dokumentacji.