Protokół z przyjęcia granic nieruchomości i różne stanowiska wykonawcy i organu odnośnie miejsca jego oryginału

Do którego organu powinien trafić oryginał protokołu z przyjęcia granic nieruchomości?

Poniżej przedstawiamy historię postępowania, dotyczącego odmowy przyjęcia dokumentacji do PODGiK w Nowym Sączu, wykonanej przez jednego z członków naszego stowarzyszenia, z uwagi na fakt niezałączenia oryginału protokołu z przyjęcia granic do operatu technicznego.

W załączeniu zamieszczamy pisma z niniejszego postępowania (nadal trwającego), z zachowaniem jego kolejności chronologicznej.

Zapraszamy do zapoznania się, a osoby szczególnie zainteresowane zachęcamy do śledzenia dalszych losów tej dokumentacji.

Skarga do WINGiK na Starostę Powiatu Nowosądeckiego – część 1

Z uwagi na spore nieprawidłowości występujące w PODGiK w Nowym Sączu, członek naszego stowarzyszenia wystosował skargę do WINGiK w Krakowie na Starostę Powiatu Nowosądeckiego. 

W załączeniu przedstawiamy pełną treść przedmiotowej skargi jak również szybką reakcję na tą skargę w postaci odpowiedzi WINGiK w Krakowie, udzielonej przez Pana Mariana Dzikowskiego. O dalszych losach tej sprawy będziemy informować na naszej stronie na bieżąco.