Kolejne szkolenie już za nami!

W dniu 11 września 2018r. w Hotelu Ibis w Nowym Sączu odbyło się szkolenie dotyczące Opracowania i przekazywania wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych w postaci plików GML, baz danych BDOT, GESUT, EGIB. Szkolenie przeprowadził dr inż. Jacek Derwisz – geodeta, programista, kierownik Katedry Geoinformatyki i Kartografii Numerycznej Wyższej Szkoły Inżynieryjno- Ekonomicznej, z siedzibą w Rzeszowie. Organizatorem szkolenia było Nowosądeckie Stowarzyszenie Geodetów. Uczestnikami szkolenia byli w głównej mierze geodeci wykonujący prace geodezyjne jak również geodeci pracujący w Starostwach Powiatowych.

Program szkolenia obejmował cztery bloki tematyczne:

  1. podstawowe pojęcia związane z mapą numeryczną: relacyjna baza danych, relacja, obiekty, klasy, dziedziczenie, geometria i atrybuty opisowe obiektu
  2. bazy BDOT500, GESUT, EGiB: baza BDOT500, zakres informacyjny bazy, baza GESUT, zakres informacyjny powiatowej bazy GESUT, baza EGiB, zakres informacyjny bazy EGiB
  3. wymiana informacji: UML, XSD, XML, GML, budowa pliku gml, zawartość pliku gml
  4. prezentacja autorskiej aplikacji, korzystającej z plików w formacie gml: edycja mapy obiektowej, wymiana informacji – plik różnicowy

W imieniu Nowosądeckie Stowarzyszenie Geodetów dziękujemy Panu dr inż. Jackowi Derwiszowi za przeprowadzenie szkolenia na bardzo wysokim poziomie merytorycznym.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w szkoleniu.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na kolejne szkolenia.


Zdjęcia z przebiegu szkolenia