SZKOLENIE – “Opracowanie i przekazywanie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych w postaci plików GML, bazy danych BDOT, GESUT, EGIB”

Zarząd Nowosądeckiego Stowarzyszenia Geodetów serdecznie zaprasza na szkolenie, adresowane w szczególności do geodetów wykonujących prace geodezyjne oraz pracowników administracji geodezyjnej i kartograficznej, które odbędzie się w dniu 11.09.2018 r., w Hotelu Ibis, ul. Pierwszej Brygady 2A, 33-300 Nowy Sącz. Szkolenie poprowadzi dr inż. Jacek Derwisz – geodeta, programista, kierownik Katedry Geoinformatyki i Kartografii Numerycznej Wyższej Szkoły Inżynieryjno Ekonomicznej, z siedzibą w Rzeszowie.

  • Temat szkolenia: “Opracowanie i przekazywanie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych w postaci plików GML, bazy danych BDOT, GESUT, EGIB”
  • Koszt szkolenia: 100zł od osoby (za wyjątkiem członków stowarzyszenia NSG, dla których koszt szkolenia wynosi 80zł od osoby).
  • Przebieg szkolenia: w godzinach od 9:00 do 15:00 (trzy sesje szkoleniowe oraz dwie przerwy: kawowa i obiadowa).
Zgłoszeń można dokonywać w nieprzekraczalnym terminie do 06.09.2018 r., wyłącznie elektronicznie za pomocą formularza znajdującego się w linku: http://stowarzyszenie-nsg.pl/formularz-zgloszenia/. Bardzo prosimy o wcześniejsze dokonanie wpłaty za szkolenie, gdyż dowód tej wpłaty będzie stanowił załącznik do formularza zgłoszeniowego.  Szczegółowe informacje, dotyczące przebiegu szkolenia oraz metod rejestracji zawarte są na plakacie.
Serdecznie zapraszamy!