II Kongres Geodetów Polskich już za nami!

Szanowni Państwo!

W dniach 19-21 kwietnia 2018 r. w Piotrkowie Trybunalskim odbył się II Kongres Geodetów Polskich. Organizatorami Kongresu były Lokalne Stowarzyszenia Geodezyjne, a gospodarzem Stowarzyszenie „Geodeci Ziemi Piotrkowskiej”.

Na kongresie byli obecni zaproszeni goście:

 • Pani Poseł Anna Milczanowska
 • Pani Poseł Barbara Chrobak
 • Pan Poseł Grzegorz Wojciechowski
 • Pan Poseł Jan Duda
 • Pan Marcin Wójtowicz p.o. Głównego Geodety Kraju
 • Pan Karol Ziółkowski– przedstawiciel Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
 • Pan Wojciech Dyakowski – WINGiK Województwa Łódzkiego
 • Pan Robert Władysław Bauer – Dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii

W kongresie uczestniczyli przedstawiciele Lokalnych Stowarzyszeń Geodezyjnych m.in.:

 • Stowarzyszenia „Geodeci Ziemi Piotrkowskiej”.
 • Nowosądeckiego Stowarzyszenia Geodetów
 • Stowarzyszenia Firm Geodezyjnych Ziemi Andrychowskiej
 • Pomorskiego Stowarzyszenia Geodezyjnego
 • Stowarzyszenia Geodetów Ziemi Olkuskiej
 • Stowarzyszenia Geodetów Gnieźnieńskich
 • Stowarzyszenia „Geodeci Ziemi Chełmskiej”
 • Stowarzyszenia Geodetów Ziemi Radomszczańskiej
 • Stowarzyszenia Geodetów Ziemi Wągrowskiej
 • Stowarzyszenia Geodetów Ziemi Biłgorajskiej
 • Stowarzyszenia Geodetów Zagłębia Dąbrowskiego

oraz ogólnopolskich organizacji geodezyjnych i kartograficznych:

 • Geodezyjnej Izby Gospodarczej
 • Polskiej Geodezji Komercyjnej
 • Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego
 • Stowarzyszenie Kartografów Polskich
 • Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Geodetów

Na kongresie obecni byli również przedstawiciele Służby Geodezyjnej oraz wyższych uczelni.

Komunikat podsumowujący przebieg kongresu zostanie zamieszczony na stronie NSG już wkrótce!