SZKOLENIE “Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych”

W dniu 1 grudnia 2017 r. w hotelu Ibis w Nowym Sączu odbyło się szkolenie z zakresu ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie przepisów § 37 – 39 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Szkolenie przeprowadził dr hab. inż. Paweł Hanus, prof. AGH. Organizatorem szkolenia było Nowosądeckie Stowarzyszenie Geodetów. W szkoleniu udział wzięło 120 geodetów.

Uczestnikami szkolenia byli w głównej mierze geodeci wykonujący prace związane z ustalaniem przebiegu granic ale również geodeci pracujący w Starostwach Powiatowych i Gminach.

Program szkolenia obejmował:

  • Przesłanki ustalania przebiegu granic,
  • Jakość (wiarygodność) danych dotyczących przebiegu granic działek,
  • Analiza danych i dokumentacja wykonanej analizy,
  • Kryteria ustalania przebiegu granic,
  • Sporządzanie protokołu z ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych,
  • Sporządzanie szkicu granicznego,
  • Atrybuty punktów granicznych,
  • Sporządzanie operatu technicznego z ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych,
  • Tryb wprowadzania zmian wynikających z ustalenia przebiegu granic,
  • Ustalanie granic a inne prace geodezyjne.

Duże zainteresowanie świadczy o potrzebie organizowania tego typu szkoleń w związku z czym Nowosądeckie Stowarzyszenie Geodetów podjęło decyzję o cyklicznym organizowaniu szkoleń kierowanych do geodetów.

Zdjęcia z przebiegu szkolenia