Wystąpienie pokontrolne z dnia 29.05.2017

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z DN. 29 MAJA 2017 r. Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Szanowne Koleżanki i Koledzy Geodeci, w załączeniu wystąpienie pokontrolne WINGiK z przeprowadzonej kontroli  PODGiK w Nowym Sączu.