Zarządzenie nr 16 Ministra Infrastruktury i Budownictwa

W dniu 7 kwietnia 2017 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa wydał zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw rozwiązań systemowych w geodezji i kartografii. Treść zarządzenia – Dz.Urz.MIB.poz25.2017

Podczas Kongresu Geodetów  Polskich jako Przedstawiciele  Lokalnych Stowarzyszeń Geodezyjnych do Zespołu zostali wybrani:

  1. Wioletta Hrynkiewicz-Sudnik – Przedstawiciel Stowarzyszenia Geodetów Ziemi Chełmskiej
  2. Wiesław Sikora – Prezes Nowosądeckiego Stowarzyszenia Geodetów
  3. Michał Pellowski –  Prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Geodezyjnego
  4. Krzysztof Szczepanik – Prezes Stowarzyszenia Geodeci Ziemi Piotrkowskiej

Zachęcamy do zapoznanie się z filmami i materiałami podsumowującymi Kongres Geodetów Polskich na stronie: http://lokalnestowarzyszeniageodezyjne.cba.pl/2017/04/13/po-kongresowe-reminiscencje/