Szanowne Koleżanki i Koledzy Geodeci

Lokalne Stowarzyszenia Geodezyjne w tym Nowosądeckie Stowarzyszenie Geodetów, jako współorganizator Kongresu Geodetów Polskich zaprasza wszystkich do zapoznania się z materiałami, relacjami i publikacjami z Kongresu, który odbył się w Piotrkowie Trybunalskim w dniach 23-25 marca 2017 r. Kongres Geodetów Polskich był próbą zjednoczenia środowiska wokół wspólnych postulatów.

Na kongresie był obecny wiceminister odpowiedzialny za geodezję w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Tomasz Żuchowski, który podjął decyzję o powołaniu Zespołu doradczego Ministra Infrastruktury i Budownictwa do spraw rozwiązań systemowych w geodezji i kartografii. Przedmiotem prac Zespołu będzie:

1) analiza przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne  oraz aktów wykonawczych do tej ustawy w celu opracowania nowych rozwiązań systemowych w dziedzinie geodezji i kartografii, w szczególności w zakresie:

a. standardów technicznych wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych,

b. funkcjonowania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

c. zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach

2) przygotowanie założeń rozwiązań systemowych w zakresie geodezji i kartografii;

3) opracowanie propozycji brzmienia przepisów prawa zgodnie z przyjętymi założeniami rozwiązań systemowych;

4) przedstawianie opinii do uwag zgłaszanych w toku procesu legislacyjnego do procedowanych projektów aktów prawnych przygotowanych w związku z pracami Zespołu.

Jest to kompleksowy i spójny plan rozwiązania problemów w geodezji i kartografii. Materiały, relacje i publikacje z Kongresu do pobrania na stronie www.kgp2017.pl

Zdjęcia z Kongresu Geodetów Polskich