Kongres Geodetów Polskich

Szanowni Koleżanki i Koledzy Geodeci.
Lokalne Stowarzyszenia Geodezyjne, w tym Nowosądeckie Stowarzyszenie Geodetów, jako współorganizator Kongresu Geodetów Polskich zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w Kongresie, który odbędzie się w Piotrkowie Trybunalskim w dniach 23-25 marca 2017 r. Gospodarzem Kongresu jest Stowarzyszenie „Geodeci Ziemi Piotrkowskiej”.
Spotkanie odbędzie się pod hasłem „Jedność geodezyjna”. Kongres Geodetów Polskich jest próbą zjednoczenia środowiska wokół wspólnych postulatów, które zostaną wypracowane na poszczególnych panelach tematycznych.

Wszyscy chętni do udziału w Kongresie proszeni są o zarejestrowanie się na stronie www.kgp2017.pl
PROGRAM KONGRESU