Spotkanie Zarządu NSG oraz Dyrekcji PODGiK z Prezesem Sądu Rejonowego w Nowym Sączu – 01.03.2017

W dniu 1 marca 2017 r. o godz. 10.00 na wniosek  Zarządu Nowosądeckiego Stowarzyszenia Geodetów odbyło się spotkanie w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu. Spotkanie miało na celu wyjaśnienie wątpliwości związanych z dostarczaniem dokumentów przez Starostwo Powiatowe (a sporządzanych przez geodetów uprawnionych) Sądowi, będących podstawą wpisu do ksiąg wieczystych. W spotkaniu uczestniczyli:

Ze strony Sądu Rejonowego w Nowym Sączu:

 • Prezes Sądu Rejonowego w Nowym Sączu – SSR Dariusz Rams,
 • Wiceprezes Sądu Rejonowego w Nowym Sączu – SSR Agnieszka Poręba,
 • Przewodnicząca Wydziału VI Ksiąg Wieczystych – SSR Maria Reśko,
 • Referendarze VI Wydziału Ksiąg Wieczystych: RSR Barbara Kmak i RSR Ewelina Życzkowska.

Ze strony Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu:

 • Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji – Renata Ramza,
 • Inspektor Wydziału Geodezji – Dariusz Kozera

Ze strony Zarządu Nowosądeckiego Stowarzyszenia Geodetów:

 • Prezes – Wiesław Sikora,
 • Wiceprezes – Jadwiga Sołtys-Liber,
 • Sekretarz – Dariusz Habela,
 • Skarbnik – Przemysław Stanek
 • Członkowie Zarządu: Jacek Podgórski, Tomasz Kamiński.

W trakcie spotkania ustalono zasady i treść dokumentów przekazywanych przez Starostwo Powiatowe Sądowi w zakresie wykazów zmian ewidencyjnych. W przypadkach zmiany przebiegu granic i zmiany powierzchni, oraz w przypadkach wyłącznie zmiany powierzchni bez  zmiany przebiegu granic. Obowiązkiem geodety – wykonawcy będzie dołączanie dwóch egzemplarzy wykazu zmian ewidencyjnych. Przykładowe formularze udostępnione są na stronie NSG w zakładce POLECAMY_Do pobrania (wz_zmiana_granic_i_pow, wz_zmiana_pow).

Przedyskutowano również problem synchronizacji – przejścia z parcel gruntowych na działki ewidencyjne w sytuacji gdy brak jest możliwości dotarcia do powierzchni parcel wchodzących w skład tworzonej działki ewidencyjnej.  Ustalono, że w specyficznych przypadkach, gdy brak jest możliwości określenia powierzchni parcel (szczególnie wielokrotnie dzielonych) do synchronizacji będzie podawane tylko jakie parcele tworzą działkę ewidencyjną, bez konieczności podawania ich powierzchni. Pozostałe nietypowe tematy będą rozpatrywane jednostkowo w konsultacji ze Starostwem Powiatowym i Sądem.